Stillingsopslag

Opret ansøgning

Sønderjylland - Nordtyskland

Administrerende Direktør

Virksomheden

Linak A/S, Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune har med en betydelig grundkapital i fællesskab oprettet et projektselskab til udvikling af Nordals Resort.

 

Kort populær generel beskrivelse af Nordals Resort

Vi taler om etableringen af et nyt Resort på Nordals beliggende i området mellem Lillebæltskysten i øst og oplevelsesparken Universe Science Park i vest. En stor del af området er omfattet af kystnærhedszonen, mens en mindre del af området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Resortets komponenter forventes at udgøre:

• Hoteller – Et resorthotel integreret med vandoplevelser (op til 200 værelser) – Et boutiquehotel etableret i tilknytning til marinaen (op til 40 værelser)

• Ferieboliger (op til 400 boliger) – 2- og 3-værelses ferielejligheder – 3-4-værelses ferieenheder – 3-5-værelses ferievillaer

• Campingpladser – Glampingplads (”Glamourous Camping”) (op til 20 pladser) – Campingplads (op til 200 pladser)

• Vandoplevelser – 5.000-9.000 m2 vandbaseret aktivitetsområde både indendørs og udendørs

• Marina ved kysten – 100 bådpladser (med plads til både op til 25 meter, men hovedvægt på pladser under 15 meter)

• Retail- og restaurantfaciliteter i tilknytning til resorthotellet og marinaen

• En række offentlige grønne rekreative områder og stisystemer

 

Der er udarbejdet en ny masterplan i november 2016. Denne kan udleveres over for relevante kandidater.

 

Jobbet

Direktøren refererer til bestyrelsen via formanden.

Ansvarsområde:

Direktøren har - over for bestyrelsen - det overordnede ansvar for klargøring af Nordals Resort til et salgbart projekt. Herunder at tilvejebringe en klar og veldokumenteret business case der skal indgå i et ’prospekt’ - som skal bruges i søgningen efter potentielle investorer.

Målet er at forankre investorkredsen inden 2020.

Nøgleopgaver: Skal være den drivende kraft i analysen af totalprojektet og dets enkelte dele. Herunder,

• Verificering af indtægtssiden (antal turister og pris for ophold).

• Verificering af investeringssiden.

• Driftsomkostningernes størrelse.

• Differentiering i forhold til lignende resorts.

• Den viste model er en maksimums model, hvad er en minimums model?

• Hvordan og i hvilket tempo etableres resortet? Herunder erhvervelsen af grundarealet.

• Varetagelse af den overordnede økonomiske administration og ledelse af projektorganisationen.

• Foretage effektiv markedsovervågning.

• Identificere potentielle investorer til projektet.

Endvidere sammen med bestyrelsen kontinuerligt foretage en løbende vurdering af virksomhedens samlede forretningsgrundlag. Herunder vision, koncept og forretningsidé. I forbindelse med løsning af ovennævnte opgaver, må der forventes et større antal rejsedage i ind- og udland om året.

 

Personprofil

Privat domicil: Efter aftale

Sprog: Velformulerende i dansk skrift og tale, såfremt det er en dansker. Hertil engelsk og tysk på forhandlingsniveau. Det sidste også såfremt det er en udlænding.

Teoretisk uddannelse: Flere muligheder, men f.eks. en teknisk uddannelse kombineret med en kommerciel baggrund. Eller omvendt.

Faglig baggrund:

Direktøren skal have et omfattende kendskab til markedet/branchen for feriecentre, således at vedkommende besidder en viden om hvilke aktiviteter der skal til, for at kunne drive en helårsforretning.

Endvidere skal direktøren

• I samråd med konsulentfirma kunne gennemføre en markedsanalyse som af- eller bekræfter rentabiliteten ved etableringen af det nye resort.

• Have et indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen, således at vedkommende vil kunne medvirke til at verificere priser m.m.

• Være en dygtig kommunikatør/sælger – der skal kunne samarbejde med evt. fremtidige investorer/ ejere/operatører/-

• Have et indgående kendskab til det politiske liv og vil kunne gøre sig gældende i alle sammenhænge, der er relevante for projektet.

• Have et godt kendskab til investorkredse og –miljøer. Herunder finansieringsmuligheder.

• Have international erfaring

• Eventuelt kunne forestå projektledelsen i hele byggeperioden.

Den administrerende direktør bør endvidere have en god forretningsmæssig forståelse og have erfaring fra arbejde med strategiske/ ledelsesmæssige indfaldsvinkler.

Personlige egenskaber:

Den nye administrerende direktør må kunne markere sig som en synlig leder, der på en naturlig måde kan placere sig som et respektfuldt midtpunkt inden for sit ansvarsområde.

Direktøren skal være en god dialogpartner med en direkte og ukompliceret kommunikationsform og være god til tværorganisatorisk samarbejde på tværs af virksomheden og dens interessenter.

 

Ansøgningen

For yderligere oplysninger kan du kontakte Preben Nesager fra Telling & Nesager på tlf. 2724 2724 eller Preben Svendsen fra LOHFF på tlf. 4044 1493. Konsulentselskaberne Telling & Nesager og LOHFF Management Consultants A/S løser denne opgave som en samlet task force.

ANSØGNING kan ske via linket ”Opret ansøgning” på vores stillingsliste ”Stillinger” på www.lohff.dk