Stillingsopslag

Opret ansøgning

Kolding

Direktør

Firmaprofil

Selskab: DFP

Merkurvej 7, 6000 Kolding

 

Resumé af virksomheden. DFP skriver:

DFP står for Dansk Fjernvarmes Projektselskab, og så enkelt er det: Vi har til formål at beskæftige os med projekter ude-lukkende for fjernvarmesektoren, og det har vi gjort siden 1990.

Organisatorisk adskiller vi os fra andre rådgivende ingeniørvirksomheder, idet vi er et andelsselskab. Selskabet er 100 % ejet af varmeværker, der i alt overvejende grad udgør vores kunder. I sit udgangspunkt var DFP svaret på de små og mellemstore varmeværkers behov for prisgunstig standard rådgivning i forbindelse med myndighedsbehandling og udbud, hvor vi nu i lige så høj grad er en sparringspartner i øjenhøjde. Som udgangspunkt ser vi  altid kundernes problemstillinger som vores problemstillinger. Samtidig sikrer vi den fjernvarmefaglige indsigt, som kunderne ikke må gå på kompromis med.

Siden 1990 er selskabet vokset, så vi i dag tæller 14 fastansatte medarbejdere. Det giver os en større fleksibilitet og bredde i vores ydelser. Vores opgaveportefølje vokser og vores rådgivning til fjernvarmeselskaberne er ikke kun begrænset til de tekniske områder; men også opgaver indenfor administrative forhold og værkernes forretningsgrundlag, herunder de fremtidige effektiviseringskrav der vil blive stillet til branchen.

Men vi er stadig ikke for store til at give selv de mindste projekter stor opmærksomhed.

Vi bor i Fjernvarmens Hus og har i dagligdagen stor glæde af det tætte samarbejde med resten af husets medarbejdere, ansat i henholdsvis Dansk Fjernvarme, Grøn energi, DFF-EDB og FIF Marketing.

Se yderligere om DFP på www.dfp.dk

 

Jobbeskrivelse

Titel: Direktør

Refererer til: Bestyrelsen

Ansvarsområde:                        

Direktøren skal varetage virksomhedens samlede drift. Direktøren har den daglige ledelse og referer i forbindelse hermed til bestyrelsen for selskabet.

Bestyrelsen anser det som meget vigtigt at direktøren forholder sig til, at DFP er et andelsselskab, hvor hovedparten af kunderne er andelshavere. Værdien for andelshaverne er høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Nøgleopgaver:                           

Direktøren er ansvarlig for den daglige drift af selskabet herunder økonomistyring omfattende udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning, godkendelse af løbende driftsudgifter m.v.

Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale, samt fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser. Derudover almindelig personaleledelse såsom afholdelse af MUS-samtaler, lønforhandlinger m.v.

Direktørens skal selv disponere sin tid, således at der er det rette forhold mellem den daglige ledelse af selskabet, og det opsøgende salgsarbejde.

Direktøren har det overordnede ansvar for salg af opgaver samt udvikling af selskabet, således at der til enhver tid er det nødvendige antal arbejdsopgaver, i forhold til de personaleressourcer der er til rådighed.

Direktøren er eksponent for DFP, og skal ved møder med kunder og samarbejdspartnere kunne agere i forhold til faglighed og energipolitik.

Det forventes derfor at direktøren aktivt følger med i energipolitikken, således at DFP kan være på forkant med udviklingen, og derved rådgive varmeværkerne bedst muligt.

Antal medarbejdere i virksomheden: 14

 

Personprofil

Bopæl: Max 1 times køreafstand fra Kolding

Fremmedsprog: Engelsk såvel skriftligt som mundtligt

Teoretisk uddannelse: Diplomingeniør eller civilingeniør vil blive fortrukket, men anden relevant videregående uddannelse vil også komme i betragtning.

Det vil være et plus såfremt grunduddannelsen er suppleret med en efterfølgende lederuddannelse.

Faglig baggrund: 10 – 15 års erfaring som direktør, afdelingsleder, gruppeleder, projektchef eller lignende.

Du må meget gerne have erfaring indenfor rådgivningsbranchen.

Den væsentligste kvalifikation er dog, at du har stor lyst og interesse i at arbejde med ledelse, samt at du har interesse for Energisektoren. Dette område er meget styret af de politiske rammevilkår der vedtages, for at branchen kan opfylde og overholde de langsigtede politiske mål der opstilles.

Personlige egenskaber:

Den væsentligste kvalifikation er erfaring og lyst til at arbejde med motivation og udvikling af personalet, da medarbejderne er den eneste ressource, der er til rådighed i et rådgivende ingeniørfirma.

Kandidaten er udadvendt og kontaktskabende. Kandidaten er resultatorienteret, har blik for kundens behov og vant til at kommunikere både internt og eksternt.

En væsentlig del af arbejdet er dialogen med varmeværkerne, for hele tiden at følge med i hvad der rør sig og hvilke problemstillinger der er væsentlige for værkerne.

Kandidaten skal besidde evnen til at forenkle og omsætte tingene fra de rammebetingelser der opsættes rent politisk, til at beskrive de handlingsmuligheder værkerne har indenfor de opstillede rammebetingelser.

Kandidaten er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stresstærskel, der gør ham/hende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.

For yderligere oplysninger kontakt partner Stig Andersen i fortrolighed tlf. 2834 6465.

ANSØGNING via linket Opret Ansøgning over stillingen