Stillingsopslag

Opret ansøgning

Videbæk

Direktør

 

Selskab

Videbæk Energiforsyning amba

Stilling

Direktør

Domicil

 

Videbæk

Resumé af

virksomheden

 

Andelsselskabet Videbæk Elektricitetsværk blev startet som en borgersag efter den stiftende generalforsamling den 22. Juni 1907, med manufakturhandler Peter Haahr som den første formand.

Der blev opført bygninger og anskaffet maskiner, og smedemester M. Sørensen blev ansat som daglig bestyrer. Andelsselskabet blev afhændet i 1915 til M. Sørensen, der drev det for egen regning frem til 1930, hvor Amalius Sørensen overtog værket.

På grund af problemer med høje strømpriser, blev der nedsat et borgerudvalg til at forhandle med ejeren af værket. Det endte med, at denne afhændede værket i 1933 til 'Andelsselskabet Videbæk Elektricitetsværk'. I de følgende år blev både værket og ledningsnettet udvidet, efterhånden som byen voksede.

Omkring 1950 stod det klart, at man ikke længere selv kunne forsyne byen med jævnstrøm, hvorfor man overgik til at købe vekselstrøm. Samtidig overvejede man at benytte værkets spildvarme til et fjernvarmeværk.

I 1951 blev det vedtaget at oprette en varmecentral i tilknytning til elværket.

I 1970 købte varme- og elværket sammen med vandværket flere grunde, og der var udvidelsesmulighederne sikret for alle 3 værker.

I 1980 sammenlægges de 3 selskaber til ' Videbæk El- Vand- & Fjernvarmeforsyning' og den 21. April 1981 startes forbrændingsanlægget på Håndværkervej 9 for første gang, hvorfra varmen transmitteres til fjernvarmeværket på Godthåbsvej 3.

I 1992 blev det på den ordinære generalforsamling besluttet at ændre navn og vedtægter til andelsselskabet 'Videbæk Energiforsyning'.

Den 3. juli 1993 eksploderede affaldssiloen på forbrændingsanlægget, og efter flere overvejelser blev det besluttet at bygge et naturgasfyret kraftvarmeværk, som stadig er i drift.

Videbæk Energiforsyning kunne fejre 100 års jubilæum d. 22. juni 2007. I den forbindelse blev der udgivet et jubilæumshæfte, som kan downloades fra www.videnergi.dk.

Som følge af Vandsektorloven blev el-, vand- og varmeforsyningerne i 2010 udskilt i separate aktieselskaber, der er 100% ejet af Videbæk Energiforsyning Amba. 

Værket disponerer over 3 gasmotorer på hver ca 3 MW el, en 10 MW elkedel på Håndværkervej og to gaskedler på hhv 3 og 8 MW på Godthåbsvej. Industriel spildvarme udgør i henhold til projektet 2,5 MW.

 På kort og længere sigt skal der bl.a. træffes beslutning om

 • fremtidig placering og bygning af ny administrationsbygning
 • anvendelse af mere vedvarende energi og undlade at anvende fossile brændsler
 • valg af fremtidige energikilder

 

Jobbeskrivelse

Titel

Direktør

Refererer til

Bestyrelsen

Ansvarsområde

Direktøren har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale, jf. forretningsordenen.

 

Nøgleopgaver

 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig el-, vand- og varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Sikre effektive og rationelle forretningsgange for medarbejderne og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af og deltagelse i vagtordning.
 • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv.
 • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.
 • Planlægning af el-, vand- og fjernvarme til nye forsynings områder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.

Antal medarbejdere

 6

 

Personprofil

 

 

Domicil

Inden for 20 minutters køreafstand til værket

Fremmedsprog

Engelsk

 

Faglig baggrund

Kandidaten skal gerne have erfaring fra el- eller fjernvarmebranchen.

Det vil være en fordel, at kandidaten har økonomisk og juridisk indsigt samt kendskab til IT. Derudover skal kandidaten have indsigt i den energipolitiske lovgivning og markedsforholdene for el-, vand- og fjernvarmeforsyning.

Indsigt i eller erfaring med handel med CO2 kvoter. Af samme årsag skal kandidaten være i stand til at fremvise en ren straffeattest.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt samarbejde med bestyrelse og offentlig virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund

 

 Kandidaten er uddannet maskinmester, har el-autorisation eller tilsvarende teknisk baggrund.

 

Personlige egenskaber

 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikations­form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte og forhandle, har en god forretningsforståelse og købmandsskab.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.
 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og viser respekt for andre mennesker.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt partner Stig Andersen i fortrolighed på tlf. 2834 6465

ANSØGNING via linket "Opret Ansøgning" over stillingen.

 

Direktør Videbæk Energiforsyning a.m.b.a.